đồ án công nghệ chế tạo máy  1.  đây là một số dạng chi tiết tính toán thiết kế đồ án để các bạn tham khảo  ( dạng càng , tay biên , trục ,giá đỡ ,.......v v v
    - link dowload :http://adf.ly/jpZhz
  2. hướng dẫn thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy : http://adf.ly/jpZk6
  3. tài liệu học công nghệ chế tạo máy :http://adf.ly/jpZmz